Klaus Matefi
Shem ha-MephorashAz eddigi kutatási tapasztalataim azt látszanak igazolni, hogy nemcsak a "teremtő Isten" fogalma, kozmikus titka származik Mezopotámiából, a mai Irak területéről, hanem az Ószövetség által átvett teremtés története (a babilóni Enuma elis [1]), a Noé-féle legenda (ahol a sumér Gilgames eposzban szereplő Um-napisti szerepét veszi át Noé[1]) és természetesen a kabbalisztikus titkos ismeretek [2] is. A kabbalát a nyolcszázas évek közepe felé Aharon Ben Shmuel HaNassi juttatta el Bagdadból Európába, de ez nem azt jelenti, hogy a korábban az Ószövetség beavatottjainak ne lett volna birtokában ez a hermetikus ismeret.

A héber naptár szintén babilóni gyökerekkel rendelkezik, a hónapoknak a babilóni eredetű nevei Ezsdrás idejéből származnak [3].

Komoly hatást gyakorolt az ószövetségi vallásnak a kialakulására Mezopotámia és annak a hitvilága is.

Mielőtt rátérnék a tanulmány témájának a tárgyalására, érdemes az alábbival tisztában lenni [4]:


"KÁBBÁLÁ – (héber) A titkos tanok összefoglaló gyűjteménye, a Párdészben (l. o.) a Szod kifejezője.

A K.-nak semmi köze a mai divatos, sarlatánok által terjesztett ál-K-hoz, amely sok nemzsidót is vonz."


Ezek szerint a könyvesboltokban megvásárolható kabbalah-val kapcsolatos műveknek nem sok közük van a kabbalah titkos ismereteihez. Ami a nagyközönség számára elérhető, az szerintem betű- és számmisztikával (gemátriával) ötvözött hókuszpókusz, pontosobban kifejezve, használhatatlan.

A zsidó kabbalah (קַבָּלָה) a zsidó misztikának az ezotérikus (csak a beavatottak számára hozzáférhető), okkult (rejtett, titkos, titokzatos) tudománya, aminek a legfontosabb része a Shem ha-Mephorash (שם המפורש - többféleképpen írják: Shemhamphoresh, Shemhamforash, Shemhamphorae, Shem ha-Meforash, stb.), ami úgymond Istennek a "72 nevét" jelenti, helyesebben a "72-féle szellemi hatására" utal. Ez tulajdonképpen JHVH-nak a titkos megnevezése, amit a zsidóknak tilos volt Ezsdrásék által nyilvánosságra hozott Tórának a megismerése (i.e. 445 őszén) óta [5] kiejteniük.

Isten "72 neve": [6]:

Az Ószövetség Istenének a neve JHVH (יהוה), azaz a Tetragrammaton (Θετραγράμματον), akit egy 1612-ből származó rajz így szimbolizál [7]:

A zsidó síremlékeken gyakran szerepel ez az ábrázolásmód:


Worms (Németország), zsidó temető (saját fotók)

Az okkultista Eliphas Levinek (1810 - 1875) az ötágú csillaga [8]:

Valeriano Bolzani (1477 - 1558) a Hieroglyphica (Basel, 1556) című művében így ábrázolta a kozmikus Krisztust [8]:

Többféle exotérikus magyarázat létezik "Isten 72 nevével" kapcsolatosan.

1, A JHVH szó betűértékeit az alábbi módon összeadják:

HVHJ = He-Vau-He-Jod
Jod = 10
He-Jod = 5+10 = 15
Vau-He-Jod = 6+5+10 = 21
He-Vau-He-Jod = 5+6+5+10 = 26
Összeg=72

Így néz ki ez az elképzelés [9]:

2, Kialakítanak az alábbiak szerint egy 72 betűből álló sémát (balról jobbra olvasva!):

HVHJ
HVHJ H
HVHJ HV
HVHJ HVH
HVHJ HVHJ
HVHJ HVHJ H
HVHJ HVHJ HV
HVHJ HVHJ HVH
HVHJ HVHJ HVHJ

3, Másfajta magyarázat szerint "Isten 72 neve" a Mózes II. 14,19-21 verseire is visszavezethető, melyek úgymond a Shem ha Mephorash 3x72 betűjéről szólnak. Az eredeti héber szövegből egy bizonyos sorrend figyelembevétele mellett nyerik (részletesebb magyarázat [10]) az alábbi 72 istennevet [11]:

Isten mibenléte, szellemi hatásainak a száma természetesen nem a fent bemutatott betűkkel történő manipulációknak a függvénye. Az egyetlen valóságos Istennek (nevezzük Folyamatosan Változó Szellemi Valónak) számtalan eltérő szellemi hatása van, tehát nem 72. Ennek ellenére nem árt azzal tisztában lenni, hogy ez a téves elképzelés honnan ered.

A kabbalah egyértelműen az ősi asztrológiai ismeretekre épült, amit szemléletesen igazolnak napjainkban a kabbalah-val kapcsolatos tanfolyamok hirdetései is [12].

A szabad szemmel látható Uránuszt (a beavatottak bolygóját) hivatalosan 1690-ben katalogizálták csillagként, 34 Tauri néven [13], majd 81 év múlva (1781.03.13-án) William Herschel (1738 - 1822) asztronómus bolygóként regisztrálta. Az érdekesség kedvéért nem árt tudni, hogy előtte három nappal az Uránusz részvételével egy kozmikus kereszt volt látható a Zodiákusban, amit a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz égitestek alkottak:

1781.03.10. 06:41 UT
Nap-Hold oppozíció:20,1°Halak/Szűz; -Mars-Szaturnusz quadrat:21,4°/19,6°Nyilas; -Uránusz oppozíció:24,4°Iker

Egy ugyanilyen felépítésű, csak más elhelyezkedésű kozmikus kereszt égisze alatt született 94 évvel később Aleister Crowley (1875.11.13. - 1947), aki magát a Sátán inkarnációjának tartotta...

William Herschel "felfedezése" természetesen nem azt jelenti, hogy a korábbi időkben ne ismerték volna az Uránuszt a beavatottak [14], hiszen enélkül a planéta nélkül a Shem ha-Mephorash hipotézise se jöhetett volna létre.
Sajnálatos módon Európa katolizációja nem kifejezetten az emberi gondolkodás fejlődését szolgálta. A szabad szemmel is látható Uránusznak a hosszú évszázadokon keresztüli eltitkolása természetesen a bibliai misztériumok védelméül szolgált, de a keresztény feudalizmus igájába hajtott népek kultúrájának, vallási, népi hagyományainak a szisztematikus kiirtása kizárólag a bibliai vallási elképzelések rákényszerítését jelentette a legyőzött, a saját vezető rétegétől részben megfosztott (idegenekre lecserélt), kiszipolyozott népek számára. Christopher Knight és Robert Lomas "A második Messiás" című könyvben egy aránylag reális korképet festett le ezekről az időkről [15]:


"325. május 2-ára Konstantin császár zsinatot hivatott össze Nicea városában, hogy szavazásra bocsássa: Jézus vajon istenség volt-e, vagy sem. A vita élenk volt, ám a nap végére döntés született: "az I. századi zsidó vezető igenis Isten".
A római katolicizmus születésével kezdetét vette az a sötét korszak, melyben kihunyt minden tanítás fénye, s babonás hit vette át a tudás helyét. Ez egészen addig tartott, míg a reformáció alá nem ásta a római egyház hatalmát.
A kora középkorban birodalma egyre szervezettebbé vált, s rombolása talán akkor érte el a tetőpontját, amikor - Theophilius püspök idejében - felgyújtották az akkori emberi tudás legnagyobb tárházát, az alexandriai könyvtárat. Konstantinápoly patriarchája ekkor Chrysostom Szent János volt (előneve aranyszájút jelent), aki így kommentálta a régi tudás elpusztítását:
"Az ősi filozófia és irodalom minden nyoma eltűnt a föld színéről."
Az intellektuális és morális fejlődés hirtelen megtorpant, és a nyugati civilizáció nyers barbarizmusba süllyedt. Az egyház hátráltatta a képzést, mivel szerintük a tudás terjedése az eretnekség táptalaja volt. Tudták, hogy egyházukat "homokra építették", és féltek, hogy a tudás szabad áramlásával kiderülnek a katolicizmus létrejöttekor fennálló visszásságok. Folyamatosan elfojtották az okozatos gondolkodás hagyományait. Az írni és olvasni tudók aránya a Római Birodalom területén hirtelen csaknem nullára csökkent. A babonák térnyerésével a régi birodalom jól tervezett haladása megfeneklett. Minden, amit eddig jónak és helyesnek ítéltek, ettől a ponttól lenézetté vált. Minden emberi vívmányt elutasítottak Jézus Krisztus nevében.
A művészeteket, a világi irodalmat, a csillagászatot, a matematikát, az orvostudományt, de még a szexet is tabunak minősítették. A szex az egyház szerint csak a sokasodást szolgálja.
Kijelentették, ha egy nő élvezi az aktust, nem eshet teherbe, s ha egy férfi örömet akar szerezni egyesülés közben", akkor magával a Sátánnal szeretkezik.


Az említett öt égitest konstelláció-variációi a forrásai JHVH "72 szellemének", Nap-Hold konjunkció és oppozíció figyelembevétele mellett.


A 72-féle konstelláció:

1, Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció

2, Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Mars oppozíció

3, Nap-Hold-Mars-Uránusz konjunkció; -Szaturnusz oppozíció

4, Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Uránusz oppozíció

5, Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars-Szaturnusz oppozíció

6, Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars-Uránusz oppozíció

7, Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció

8, Nap-Hold konjunkció; -Mars-Szaturnusz-Uránusz oppozíció

9, Nap-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció

10, Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Hold-Mars oppozíció

11, Nap-Mars-Uránusz konjunkció; -Hold-Szaturnusz oppozíció

12, Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Uránusz oppozíció

13, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold-Mars-Szaturnusz oppozíció

14, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Mars-Uránusz oppozíció

15, Nap-Mars konjunkció; -Hold-Szaturnusz-Uránusz oppozíció

16, Nap; -Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz oppozíció

17, Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Mars quadrat

18, Nap-Hold-Mars-Uránusz konjunkció; -Szaturnusz quadrat

19, Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Uránusz quadrat

20, Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars-Szaturnusz quadrat

21, Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars-Uránusz quadrat

22, Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat

23, Nap-Hold konjunkció; -Mars-Szaturnusz-Uránusz quadrat

24, Nap-Hold konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat

25, Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars-Uránusz quadrat

26, Nap-Hold konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat

27, Nap-Hold konjunkció; -Mars-Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat

28, Nap-Hold konjunkció; -Mars-Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat

29, Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat

30, Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat

31, Nap-Hold-Mars konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat

32, Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars oppozíció; -Uránusz quadrat

33, Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars quadrat

34, Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat

35, Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat

36, Nap-Hold konjunkció; -Mars quadrat; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció

37, Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz quadrat; -Mars-Uránusz oppozíció

38, Nap-Hold konjunkció; -Uránusz quadrat; -Mars-Szaturnusz oppozíció

39, Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció

40, Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció

41, Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció

42, Nap-Mars konjunkció; -Hold oppozíció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat

43, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars-Uránusz quadrat

44, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat

45, Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Uránusz quadrat

46, Nap-Mars-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat

47, Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat

48, Nap-Hold oppozíció; -Mars-Szaturnusz-Uránusz quadrat

49, Nap; -Hold -Mars oppozíció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat

50, Nap; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Mars-Uránusz quadrat

51, Nap; -Hold -Uránusz oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat

52, Nap; -Hold-Mars-Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat

53, Nap; -Hold-Mars-Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat

54, Nap; -Hold-Szaturnusz-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat

55, Nap-Mars konjunkció; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat

56, Nap-Mars konjunkció; -Hold-Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat

57, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Mars oppozíció; -Uránusz quadrat

58, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat

59, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold-Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat

60, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat

61, Nap-Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció;

62, Nap-Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Mars-Uránusz oppozíció;

63, Nap-Hold oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció;

64, Nap; -Hold-Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció

65, Nap; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció

66, Nap; -Hold-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció

67, Nap-Mars konjunkció; -Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció

68, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció

69, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció

70, Nap-Hold konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció

71, Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció

72, Nap-Hold konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció


Néhány gyakorlati példa a 72 konstellációt illetően:

1, Jézus születése (i.e. 8.02.10.); Sabbatai Cví születése (1624.08.14.); Jiddu Krishnamuri születése (1897.11.24.)

17, Szép Fülöp két héttel korábban elfogatási parancsot adott ki a Templomosok ellen (1307.10.27.)

18, Eisenhower amerikai elnök és Allen W. Dulles a CIA igazgatója aláírták Mosszadek iráni elnök ellen elkövetett puccs jóváhagyását -"Operation Ajax"- (1953.07.11.).

19, Loyolai Szent Ignác (a Jezsuita Rend megalapítója) misztikus "víziója"; amikor 1522-ben a spanyol Hernán Cortéz keletről érkezve mexikói földre lépett, az aztékok azt hitték, hogy az egyik teremtő Istenük Quetzalcóatl, a Tollaskígyó - a maja Kukulcán - tért vissza (1522.01.27.).

20, Jiddu Krishnamurti beavatást nyert a 13. életévében a Skót Ritus 33. fokozatú szabadkőműves nagymestere, Charles Webster Leadbeater által (1910.01.11.).

22, Hans-Dietrich Genscher nyugat-német külügyminiszter a prágai NSZK nagykövetségén bejelentette, hogy az ott összegyűlt NDK állampolgárok NSZK-ba kiutazhatnak (1989.09. 29.).

23, Kim Jong IL születése, akit hazájában Istenként tisztelnek (1942.02.15.).

36, Rudolf Hess Skóciába repült az asztrológusok tanácsára abból a célból, hogy egy különbéke lehetőségéről tárgyaljon, de letartóztatták (1941.05.11.).

45, Jézus kereszthalála (25.04.01.).

48, Maninak, a manicheizmus életrehívójának a születése (218.01.29.)

54, A prágai Judah Löw ben Bezalel rabbi gólem gyártásának a legendája (1580.07.26.).

60, Sabbatai Cví messiásnak jelenti ki magát (1648.11.30.).

63, William Herschel úgymond "felfedezte" a szabadszemmel is látható Uránusz planétát (1781.03.10.); Edward Alexander Crowley-nak, a sátánizmus atyjának a születése (1875.11.13.).

64, I. Károly angol királyt négy héttel korábban lefejeztette Cromwell, majd a későbbiekben visszaengedte az 1290-ben kiutasított zsidókat Angliába (1649.02.27.).

67, Egy dominikánus szerzetes, Nikolaus Donin (zsidó hitről áttért a katolikus vallásra) javaslatára a Talmud ellen pert indítottak (1240.04.08.); az iráni elnök, Mahmoud Ahmadinejad szerint ekkorra volt várható Imam Mahdi visszatérése (2008.12.12.).

69, Jiddu Krishnamurti 1929 nyarán lemondott a messiási címéről (1929.03.25.); Hanuman hindu Isten inkarnációjának a születése -Balaji or Bajrangbali- (2001.02.08.).

71, A Luxemburgi Zsigmond által alapított Sárkányrend kiváltó oka egy kozmikus sárkány feltűnése volt az "égen" (1409.10.09.).

72, A Purimnak, illetve a Tóra Ezsdrásék által történt megalkotásának az égi motivációja (i.e. 451.05.18.); Az utolsó nagy őskeresztény üldözés kiindulópontja, és Szt. György sárkánya (299.04.17.); Juliánus császár 361 körül javasolta a zsidó vallási vezetésnek, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe és építsék fel a templomot, illetve a laodiceai zsinat egyik határozata megszüntetni a szombat-ünneplés gyakorlatát és ehelyett a vasárnap-ünneplésre változtatja (364.01.20.); a zsidók 638 óta imádkoznak a Siratófalnál (Kotel maaravi), panaszkodnak a templom elvesztése miatt (639.05.08.); a Cluny kolostor alapításának és a reformmozgalom okának "égi" motivációja (910.08.07.); a Templomosok felfedezik JHVH-Krisztus leghatásosabb szellemi forrását (1114.12.29.); Christian Rosencreutz születése (1388.04.07.); a Rosslyn Kápolna építésének indítéka, illetve Machu Picchu építése Viracocha teremtő Isten tiszteletére (1453.01.10.); Jacub Lejbowicz Frank születése (1726.05.02.); "Jézus második eljövetele", "holtak feltámadása", Immánuel születése (1999.08.11.).


A Shem ha-Mephorash kozmikus forrásai részben alkalmasak arra, hogy a JÓ és ROSSZ közötti különbséget szemléltessék. Az általam elsőként említett konstelláció a Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz égitestek együttállása, aminek az égisze alatt születnek az úgymond "bűntelen" lelkek, mert a Nap mögött az említett égitestek negatív hatásai erős hatáscsökkenést szenvednek a Földről nézve. Ténylegesen csak akkor volna ez reális, ha a Neptunusz és a Plútó is felsorakozna a Nap mögé!
A lehető legnegatívabb szellemi hatású kozmikus kereszt 1999.08.11-én realizálódott, napfogyatkozással hatásfokozva. Ezt vettem a 72. konstellációnak.

Az ötágú csillag (pentagramma) JHVH/kozmikus Krisztusra utal, ami az én ábrázolásmódomban így fest:

A babilóni teremtő Isten Marduk a pentagrammával és a sárkányával, Mušhuššu-val [16]:

Pallas Athéné összepárosítva három görög pénzen Niké-vel, a győzelem istennőjével, illetve a görög teremtő Istenről, Zeuszról néhány pénzérme, amiken a pentagramma is jelen van [17]:

A római teremtő Isten, Jupiter a pentagrammával [18]:

Az Isztriai-félsziget egyik templomában látható az alábbi néhány szimbólum (saját fotók), melyek egy kivétellel oltárok csúcsait díszítik:

Az ötágú csillag utalhat még a Shem ha-Mephorash kozmikus forrásait felépítő égitesteken kívül a Nap-Vénusz konjunkciókra is, ugyanis az együttállások helyeit ha sorrenben összekötjük a Zodiákusban, akkor egy pentagrammát kapunk, de ennek nincsen köze a kabbalah-hoz.

A kabbalah leglényegesebb területei Raj Tamás főrabbi (aki történész és kabbalah-szakértő volt) szerint [19]:


"A kabbala két szigorúan titkos területe a világ teremtésének jobb megértésével, illetve Isten megismerésével foglalkozik. Az előbbi neve maaszé brésit (= teremtéstörténet, a Biblia első fejezetével foglalkozik, ez valójában kozmogónia), a másiké maaszé merkavá (= trónszekér-történet, Ezékiel próféta trónszekér-látomása a tárgya, valójában theophánia). Raj Tamás (*néhai főrabbi)"


Tehát az Ezékiel-féle leírás valójában teophánia (Θεοφάνεια), azaz istenek látható alakban való megjelenésére utal.

Az említett "trón" a képzőművészetet is megihlette [20]:


Raffael: Ezékiel víziója

Nemcsak az Ezékiel nevével fémjelzett magyarázatok céloznak JHVH trónjára, hanem a Jelenések könyve is:


Ezékiel
1,10 Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a négynek.

10,9 A kerúbok: Isten dicsősége hordozói
Láttam, hogy négy kerék volt a kerúbok mellett, egyik kerék az egyik kerúb mellett, másik kerék a másik kerúb mellett, és olyanok voltak a kerekek, mint a ragyogó drágakövek.
10,10 Mind a négynek az alakja egyformának látszott: mintha egyik kerék a másik kerékben lenne.
10,14 Négy arca volt mindegyiknek: az első kerúbarc volt, a második arc emberarc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc.

37,9 Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!

Jelenések Könyve
4,6. És a királyiszék elött üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz: és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elöl és hátul.
4,7. És az első; lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz.


A négy égtáj felől jövő szellemi hatás minden esetben kozmikus kereszt hatására utal. Az Ószövetség Istenének a neve ami négy betűből áll, felfogható tulajdonképpen ráutaló célzásnak is:

J - H - V - H
Bika Oroszlán Skorpió Vízöntő
Kos Rák Mérleg Bak
Iker Szűz Nyilas Halak

A JHVH neve alatt található Bika (Taurus), Oroszlán (Leo), Skorpió (Scorpius), Vízöntő (Aquarius állatöv jegyek fix (szilárd) jegyek, amelyekben megfelelő sorrenben elhelyezkedve a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestek a legjobb hatásfokkal képesek kifejteni a hatásukat, ha Nap az Oroszlánban, a Mars a Skorpióban, az Uránusz a Vízöntőben tartózkodik, mivel akkor a saját jegyeikben vannak, a Szaturnusz pedig a természetének megfelelő jegyben, a Bikában. Ehhez adódik hozzá még a Nap-Hold konjunkcióból eredő napfogyatkozás kifejezetten negatív szellemi hatása és máris megvilágosodhat előttünk az, hogy Ezékiel és János mire céloztak a fenti idézeteikben JHVH trónját illetően. Ezekhez kiegészítésként az alábbi bibliai idézetek is hozzátartoznak:


Ámos
5,18 Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos!
5,19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg.
5,20 Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

8,9. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal.

Ézsaiás
14,12 Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! (*Lucifer) Lehulltál a földre, népek legyőzője!

Pál levele a korinthusiakhoz
1,18 A kereszt (*kozmikus sárkány) igéje Isten hatalma
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

Dániel
7,2 Ezeket mondta el Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert.
7,13 Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá.
7,14 Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.

Jelenések könyve
5,5 Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét".

12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;

12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.


Egyedüli helyes megoldás erre az alábbi kozmikus kereszt:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása [21].
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.) [22], ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.

Némelyik képzőművészeti alkotás a Pantokrátort (Παντοκράτωρ; JHVH-kozmikus Krisztust) helyesen a Zodiákus jegyei megfelelő sorrendjének a társaságában ábrázolja [23]:

A Tetragrammaton [24]:

Pentagramma és a kereszt [25]:Források:


[1] - Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895) (S.114) Der babylonische Tiamat-Marduk-Mythos ist von Israel übernommen und hier zu einem Jahve-Mythos geworden. Genesis I. hat babylonische Ursprung! Die Juden haben es nur übernommen und überarbeitet. --Prof. Gunkel Hermann: A teremtés és káosz az ősidőkben és a végidőkben (1895) (114. old.) A babilóni Tiamat-Marduk mítosz Izrael által át lett véve és egy Jehova mítosz lett belőle. A Genesis I. babilóni eredetű. A zsidók csak átvették és átdolgozták.--

Keil P.: Zur Babel und Bibelfrage (1903 Trier)
(S.7) Das Sieg Marduks (Lichtgott) über Tiamat wird von den Juden einfach auf Jahve übertragen!
(S.53.) Die biblische Schöpfungstradition: wo von einer Machttat Jahves gegen "Rahab, den Drachen, die gewundene Schlange, den Leviathan, den Drachen im Wasser" die Rede ist. Die alttestamentliche Dichter u. Propheten gingen soweit, daß sie Marduk Heldentaten unmittelbar auf Jahve übertrugen!
--Keil P.: A Bábel és Biblia kérdéséhez (1903 Trier)
(7. old.) Marduk győzelmét (Fényisten) Tiamat felett a zsidók egyszerűen Jehovára átruházták!
(53. old.) A bibliai teremtés tradíciója: ahol szó van Jehova egy hatalmi tettéről "Rahab, a sárkány, a kanyargós kígyó Leviatán, a vízben lévő sárkány" ellen. Az Ószövetség írói és prófétái olyan messze mentek, hogy Marduk hőstetteit közvetlenül Jehovára ruházták át!--

Dr. Delitzsch Frdr.: Wo lag das Paradies? (1881)
(S.154) Wie die Kerubim den babylonischen Stiergottheiten, so entsprechen die Seraphim den babilonischen Schlangengottheiten!.
--Dr. Delitzsch Frdr.: Hol volt a Paradicsom?(1881)
(154.old.) Ahogy a Kerubim a babilóni bikaistenség, úgy vonatkozik a Serafimra a babilóni kígyóistenség!--

http://www.matud.iif.hu/06okt/12.html
Magyar Tudomány, 2006/10 1236. o.
LEVEGŐISTENEK: EMBER ÉS IDŐJÁRÁS
A VALLÁSI HIEDELMEK KORÁBAN
Mészáros Ernő
az MTA rendes tagja, Veszprémi Akadémiai Bizottság
A mezopotámiai vallás egyik legérdekesebb része a vízözön legendája. A történet Gilgames eposzában található meg, amelyet a harmadik évezredig visszanyúló sumer szájhagyományok alapján ismeretlen akkád költő állított össze. Leghosszabb szövegét Ninivében Assur-ban-apli agyagtáblákra írott könyvtárában találtak meg, aki az i. e. 7. században, Asszíria virágzása idején élt. A mű részleteinek fordítását Palesztinában és a Hettita Birodalom területén (lásd később) is feltárták (Saggs, 2001). A történet a később íródott Bibliából közismert (Mózes I, 7:4). A különbség az, hogy az eposzban Enlil (és más istenek) sújtják vízözönnel a bűnös emberiséget, és a kiválasztott embert nem Noénak, hanem Utanapistimnek hívják


[2] - http://www.kabbala-info.net/deutsch/indexderweisenundbuecher.htm
Aharon Ben Shmuel HaNassi
...von Bagdad (mittleres 9.Jh. u.Z.). Brachte die kabbalistischen Lehren vom Irak nach Italien und Deutschland.

http://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380727/jewish/After-the-Second-Temple.htm
Aharon Ben Shmuel HaNassi of Baghdad (mid 9th Century CE). Brought teachings of Kabbala from Iraq to Italy and Germany.


[3] - http://www.zsidok-keresztenyek.eu/honlap2/biblia-kutatas/pdf/zsido_naptar.pdf
Zsidó naptár/לוח/luach
Hónapok:
II. Hillél főpap szerinti naptár a zsidóság hivatalos naptára. Mivel ennek az őse a babiloni naptár volt, a hónapok nevei magukon viselik ezt az eredetet.

http://mazsihisz.hu/index.php?page=dm_list&dmcid=3
http://www.szertartas.hu/naptar.html
A zsidó hónapok nevei Ezra idejéből származnak a Babiloni fogság utáni időkből. Maguk a hónap nevek is a Babilon hónapok neveiből erednek.
Verő Tamás rabbi

http://www.zsinagogak.com/
Zsidó naptár
A zsidó (héber) naptár (héberül lúah, לוח), másnéven zsinagógai naptár ma is használt formája II. Hillél fõpapsága idején, Kr. e. 359. körül alakult ki. Izrael Állam hivatalos naptára. Õse a babilóniai naptár volt.

http://lexikon.katolikus.hu/M/mezopot%C3%A1miai%20napt%C3%A1r.html
Magyar Katolikus Lexikon
mezopotámiai naptár:
Jellegzetesen babiloni vonásokat mutat a zsidó naptár, amelynek főbb vonásai a babiloni fogság idején, de már korábban is erős babiloni hatás alatt formálódtak, s amely ezt az örökséget a zsinagógai naptárban nagyjából változatlanul őrzi. Csak fölsoroljuk a zsidó naptár főbb babiloni elemeit, a fenti tárgyalás sorrendjében: esti napkezdet; a holdsarló első láthatósága mint a hónap kezdete; a hónapok neve, kivétel nélkül; a sabbat neve; az ünnep esti szert-ok; 19 é. naptári ciklus stb.


[4] - http://www.bzsh.hu/
Budapesti Zsidó Hitközség Hegedüs Gyula Utcai Templomkörzet S.Q.A.
Zsidó Fogalomtár
KÁBBÁLÁ – (héber) A titkos tanok összefoglaló gyűjteménye, a Párdészben (l. o.) a Szod kifejezője.

A K.-nak semmi köze a mai divatos, sarlatánok által terjesztett ál-K-hoz, amely sok nemzsidót is vonz.


[5] - http://magyarorthodoxia.org/page/5/12/1.aspx
Hilarion (Alfejev) püspök:
Az Isten szó etimológiája
Az ősi hagyomány az mondja, hogy a babiloni fogságot követő időktől a zsidók a hozzá fűződő áhítatos félelem miatt nem ejtették ki a Jahve (Aki Van) nevet.


[6] - http://en.wikipedia.org/wiki/Shemhamphorasch
Ábra
The Seventy-Two Names of God


[7] - http://de.wikipedia.org/wiki/Gottesnamen_im_Judentum
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Shefa_Tal.png
Das Tetragramm auf einer Darstellung von 1612


[8] - http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagram
Ábra
The occultist and magician Eliphas Levi's pentagram, which he considered to be a symbol of the microcosm, or human.

Ábra
Christ as a Pentagram, from Valeriano Bolzani's Hieroglyphica (Basel, 1556)


[9] - http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.prs.org/images/linart/mtetra.jpg
http://www.prs.org/images/linart/mtethea.jpg


[10] - http://www.tarot.org.il/Seventy%20Two/


[11] - http://hubpages.com/topics/religion-and-philosophy/judaism/5114
http://s1.hubimg.com/u/1298192_f496.jpg


[12] - http://www.mazsike.hu/kabbala+a+let+rejtett+tudomanya.html
Magyar Zsidók Kulturális Egyesülete
Kabbala: a lét rejtett tudománya
II. Nemzetközi Kabbala-szeminárium Budapesten
Kabbala-szeminárium Z’ev Ben Shimon Halevi-vel, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület szervezésében, 2009. április 4-5. szombat-vasárnap a Merlin Színházban, Budapest V. ker., Gerlóczy u. 4.

Kabbala: a lét rejtett tudománya:
A hagyományos zsidó misztika a mai ember nyelvén szólal meg. A Kabbala bölcselete azt beszéli el, hogy mi végre születtünk, miért élünk, honnan jövünk és merre haladunk azt követően, hogy ebben a világban utunk véget ér. A Kabbala nemcsak elvont tanítás, tiszta elmélet, hanem rendkívül gyakorlatias életszemlélet.

Részletek a programból:
A Valóság négy szintje, avagy a Létezés a Kabbala szerint ▪ Élet-halál és reinkarnáció ▪ Belső gyakorlat ▪ Meditáció ▪ Asztrológia és kabbala ▪ A sors anatómiája ▪ A zarándok útja a Mennyei Jeruzsálembe

http://www.zsido.hu/
2007-01-15 23:17:23
Kabbala tanfolyam
A kabbala, ez az õsi, a Bibliára és a zsidó misztikumra épülõ tudomány újabban ismét, világszerte divatossá lett. Hívei közt neves tudósokat és mûvészeket találunk. A kabbala ugyanis modern, rohanó és meglehetõsen elidegenedett, elbizonytalanodott világunkban rendkívül fontos lehet. Tanításai jobb önismeretre és önbizalomra nevelnek. A kabbala egyik alapelve a világ és benne önmagunk megjavítása, módszerei és gyakorlatai segítenek eligazodni életünk megannyi problémái között.

A kabbala tanfolyam tematikája
4. Gyakorlati kabbala. Színek és bolygók. A hét napjai és a holdhónapok. A hangok a kabbalában. Élõ és élettelen a kabbalában. Ásványok, növények és állatok. Kabbala és asztrológia.

http://www.zsido.hu/
http://www.zsido.hu/
Kabbala tanfolyam indul
2007-09-09 19:05:19
A kabbala, ez az õsi, a Bibliára és a zsidó misztikumra épülõ tudomány újabban ismét, világszerte divatossá lett. Hívei közt neves tudósokat és mûvészeket találunk. A kabbala ugyanis modern, rohanó és meglehetõsen elidegenedett, elbizonytalanodott világunkban rendkívül fontos lehet.

A tanfolyam elõadói
Dr. Popper Péter pszichológus,
Raj Tamás fõrabbi, Rajnai Éva asztrológus,
Tarnóc János mûvelõdéstörténész.

http://www.zsido.hu/
2008-05-08 09:27:26
Kabbala: az önismeret tudománya
„Kabbala? Misztikus, bonyolult, pókhálós, zsidó hókuszpókusz”, hárít általában, aki legalább hallotta már a szót, és nem plüss nyulat vagy mackót ért alatta. Pedig kevés egyenesebb út vezet az élet értelmének felleléséhez, mint az évezredeken át titokként õrzött tudás. A világban több helyen, így már Magyarországon is tudósok ismertetik az érdeklõdõkkel az alapjait, gyakorlati hasznosítását, önismereti, önfejlesztõ módszereit, például a fõvárosban a legutóbbi kabbala-hétvégén Popper Péter pszichológus, Rajnai Éva asztrológus, Tarnóc János mûvelõdéstörténész és Raj Tamás fõrabbi.

http://www.zsido.hu/tanfolyamok.htm
http://www.kabbala.hu/framek/menu_1_1.html
Bevezetés a kabbalába (kabbala hétvége)
Legközelebb 2009 októberében tartunk kabbala hétvégét, de arra már most be lehet jelentkezni. A tanfolyam egy teljes hétvégén (szombat-vasárnap) lesz Budapesten, a Makkabi Kiadó szervezésében. A tanfolyam részletes bevezetést nyújt az ősi tanításokba és a modern kabbala önismereti-önfejlesztő módszereibe. A kabbala hétvége előadói dr. Popper Péter pszichológus, Raj Tamás főrabbi, Tarnóc János művelődéstörténész és Rajnai Éva asztrológus lesznek.

A Kabbala hétvége tematikája: A kabbala világa: hogyan kerülhetünk kapcsolatba vele, és miért fontos ez számunkra? A kabbala irányzatai. Elméleti kabbala: A szefirák (szférák) tana. Az életfa, a menóra és Jákob létrája. A négy világ. A betu és a szám misztikája. A héber betuk felosztása és szellemisége. A szavak és a nevek titka a kabbalában. Az önismeret szerepe a kabbalában. Lélek és energia. Gyakorlati kabbala: A siker és a boldogság titka, a sikertábla. Szerelem és párválasztás. A meditáció a kabbalában. Színek és bolygók. Kabbalista asztrológia.

http://kabbalahungary.net/heti-kabbalista-asztrologia/
Heti Kabbalista asztrológia
A Kabbalisztikus Asztrológia csodás lehetőséget ad arra, hogy felfedezzünk a helyünket az univerzumban, hiszen mindannyian különleges képességekkel és küldetésekkel születtünk.

http://www.kabalah.hu/agai.html
A kabbala ágai
Kabbalista asztrológia /Széfer Jecira alapján/


[13] - http://mitglied.lycos.de/MatthiasGellert/uranus.htm
Uranus, der erste Planet, der erst zu modernen Zeiten bekannt wurde, wurde am 13. März 1781 von William Herschel entdeckt, während dieser den Himmel systematisch mit seinem Teleskop absuchte. Er wurde tatsächlich viele Male gesehen, wurde aber als Stern abgetan (die früheste aufgezeichnete Sichtung fand 1690 statt, als John Flamsteed ihn als 34 Tauri katalogisierte).
--Az Uránusz az első planéta, ami először a modern időkben lett ismert, 1781 március 13-án William Herschel fedezte fel, miközben az eget a távcsövével szisztematikusan átkutatta. Ez (Uránusz) ténylegesen többször volt megfigyelve, azonban mint csillagot (*?) intézték el (legkorábbi feljegyzett megtekintése 1690-ben történt, amikor azt John Flamsteed mint 34 Tauri katalogizálta).--


[14] - - Alan Leo´s Astrologische Werke I. (1928 Leipzig)
(1-3.old.) Die Astrologie ist die älteste der Wissenschaften. Von Babylon und Chaldäa aus verbreitet sich der Glaube an die Astrologie über die ganze Erde.
Mit der Kultur von Chaldäa, dessen weise Priester sich in innerer Erleuchtung bis zu den Gestirnen erhoben, scheint der Stern der Astrologie untergangen zu sein, ja die Meisten halten ihn für gänzlich verschwunden. Sie taucht erst wieder auf, als Pythagoras und seine ernsten Anhänger die Religion der Weisheit von neuem beleben. Den Römern aber blieb es schließlich überlassen, auch die letzten Spuren einer esoterischen Auffassung der Astrologie zu verwischen.
Zu dieser Zeit war die Kenntnis von Uranus, dem Planeten der Astrologie, gänzlich in Vergessenheit geraten, und in der Stundenastrologie verwandte man dafür Hilfspunkte. Die alten Überlieferungen waren entweder vergessen oder so verderbt und falsch verstanden, daß man die Astrologie nicht mehr als Wissenschaft,sondern nur noch als eine Wahrsagekunst bezeichnen konnte.
--(1-3. old.) Az asztrológia a legrégibb tudomány. Babilonból és Káldeából terjedt el az asztológiába vetett hit az egész Földünkre nézve.
A káldeai kultúrával és ennek tudós belső megvilágosodásukban a csillagokig emelkedett papokkal az asztológiának a csillaga úgy tűnik, leáldozott, igen némelyek teljesen eltűntnek tartják. Először ismét akkor bukkant fel, amikor Püthagorasz és az ő a tudás vallásának komoly követői, újra életrekeltették.
A rómaiaknak azonban ez végül is megerőltetést jelentett, és az ezotérikus asztrológiának az utolsó nyomait eltörölték. Ezekben az időkben az Uránusz Ismerete, az asztrológusok planétája teljesen feledésbe merült, és a "Stundenastrologie"-ban az ember helyette segédpontot használt. A régi tudósítások vagy elfelejtődtek vagy tönkrementek és félre lettek értve olyannyira, hogy az ember az asztológiát többet nem tudta tudománynak, hanem csak jövendőmondásnak nevezni.--

Alan Leo´s Astrologische Werke IV. (1930 Leipzig)
(S.148) Der Planet Uranus wurde von dem Astronomen Wilhelm Herschel in der Nacht des 13.März 1781 wiederentdeckt!
(S.153/154) Uranus und Neptun bilden in vieler Hinsicht ein Planetenpaar, die erst in der Neuzeit entdeckt wurden, denen man aber Namen aus der antiken Mythologie gab. Es ist uns kein Bericht überliefert, der zu dem Beweis genügen würde, daß die Astrologen des Altertums um ihre Existenz wußten. Trotzdem berichten die Okkultisten, ihre Forschung zeige ihnen, daß die beiden Planeten schon in sehr alter Zeit bekannt gewesen sind.
--(148. old.) Az Uránusz planéta 1781.március.13.-án éjjel Wilhelm Herschel astronómus által újra fel lett fedezve!
(153/154. old.)Az Uránusz és Neptunusz sok tekintetben egy planétapárt képeznek, amik először az újkorban lettek felfedezve, ezeknek az ember azonban az antik mitológiából adta a nevüket. Nem maradt ránk tudósítás (*?), ami elég bizonyíték volna, hogy a régi idők asztrológusai ezek létéről tudtak volna. Mégis az okkultisták tudósítanak, az ő kutatásaik mutatják nekik, hogy mind a két planéta már a nagyon régi időkben ismert volt"!

Tiede Ernst: Das entschleierte Christusgeheimnis (1921, Leipzig)
(S. 40.) Die älteste indische Schrifturkunden des "Purana" (das schon den Altindern als eine Überlieferung aus ältester Vorzeit galt) wissen von 9 Planeten zu berichten. Dies stimmt mit der Anzahl der heute bekanntten größeren Planeten insofern überein, wenn man auch die wiederentdeckten Planeten Uranus und Neptun mitzählt. Die beiden letzten entsprechen, wie in neueren Zeit ermittelt wurde, bezüglich ihrer Dichtigkeit nicht ganz dem Eise. Ihre astralen Einflüsse auf die körperlichen Lebewesen der Erde sind nach althergebrachter Erfahrung gleich Null, sie wurden daher, wenn es sich um Hervorhebung der astralen Einflüsse handelte, außer Acht gelassen. Bis auf die Neuzeit war deshalb stets nur von 7 Planeten im Bereiche unseres Sonnensystems einschließlich Sonne und Mond die Rede.
--Tiede Ernst: A leleplezett Krisztus-titok (1921, Lipcse)
(40. old.) A "Purana" (ami már az ó-indiaiaknak a legkorábbi őskorból való hagyománynak számított) legöregebb indiai írott okmányai 9 planéta ismeretéről számolnak be. Ez a ma ismert nagyobb planéták számával van összhangban, amennyiben az ember az újra felfedezett Uránusz és Neptunusz planétákat is hozzászámolja. Az utóbbiak nem teljesen felelnek meg, mint ahogy az újabb időkben ki lett derítve a sűrűségüket illetően a jégnek. A szellemi hatásuk a Földön a testel rendelkező élőlényekre a hagyományos tapasztalatok szerint nulla, emiatt hogyha a szellemi hatásuk kihangsúlyozásáról volt szó, figyelmen kívül hagyták. A újkorig ezért mindig csak a naprendszerünk 7 bolygójáról volt szó a Napot és a Holdat beleértve.--


[15] - Christopher Knight és Robert Lomas: A második Messiás (1999) ISBN 963 9248 06 1 (102. old.)


[16] - http://de.wikipedia.org/wiki/Marduk
Ábra
Marduk und sein Drache - Zeichnung nach einem babylonischen Rollsiegel


[17] - http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=pentagram
Ábra
GRIECHEN MAKEDONISCHE KÖNIGE Alexander III. der Große, 336 - 323 v. Chr. Stater (8,52 g.), ca. 325 - 300 v. Chr. Mzst. "Unbestimmte Münzstätte im Osten" Vs.: Kopf der Athena mit korinthischem Helm mit Greif n. r. Rs.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, Nike mit Stylis u. Kranz, l....

Ábra
Macedonian Kingdom. Alexander III 'the Great'. 336-323 B.C. AV stater, (20 mm, 8.53 g, 12 h). Abydos(?), ca. 323-317 B.C. Head of Athena right, wearing crested Corinthian helmet, the bowl of which is decorated with a coiled serpent / Nike standing left, holding wreath and stylis; in left field,...

Ábra
GRIECHISCHE GOLDMÜNZEN MACEDONIA KÖNIGREICH. Philippos III., 323-316 v. Chr. AV-Stater, 323/317 v. Chr., Abydos; 8,48 g. Athenakopf r. mit korinthischem Helm//Nike steht l. mit Kranz und Stylis, davor Monogramm, Pentagramm und Schlange. Price P 38. Sehr schön Estimate: 1500...

Ábra
KINGS of THRACE. Lysimachos. 305-281 BC. AR Drachm (17mm, 4.15 g, 12h). In the name and types of Alexander III of Macedon. Kolophon mint. Struck circa 301/0-300/299 BC. Head of Herakles right, wearing lion skin / Zeus Aëtophoros seated left; in left field, lion head left above crescent;...

Ábra
Greek KINGS of MACEDON. Alexander III ‘the Great’. 336-323 BC. AR Tetradrachm (26mm, 17.24 g, 5h). ‘Amphipolis’ mint. Possible lifetime issue, struck under Antipater, circa 325-323/2 BC. Head of Herakles right, wearing lion skin / Zeus Aëtophoros seated left; pentagram in left field....

Ábra
KINGS of THRACE. Lysimachos. 305-281 BC. AR Drachm (18mm, 4.17 g, 12h). Kolophon mint. Struck circa 301-296 BC. Head of Herakles right, wearing lion skin / Zeus Aëtophoros seated left; in left field, forepart of lion above Φ; pentagram below throne. Thompson 127; Müller 20; Price L27. Near EF,...


[18] - http://www.flickr.com/photos/zeevveez/galleries/72157625025778946/
http://farm4.static.flickr.com/3572/3366702070_36b2a68fa7.jpg
pentagram Jupiter Victory trophy Victoriatus
Victoriatus. 212-195BC. 3grams.


[19] - http://www.zsinagogak.com/
http://www.kabbala.hu/framek/menu_1.html
Mi a kabbala?
A kabbala ókori eredetű zsidó misztikus tudomány, titkos bölcsesség, amelynek segítségével az ember közelebb kerülhet Istenhez, de jobban megértheti a világot és önmagát is. Elvégre, az Isten által teremtett világban minden mindennel összefügg, az ember teste a fizikai világmindenség kicsinyített mása (mikrokozmosz), lelke pedig Isten ajándéka, szellemi világának egy-egy cseppje.

Mindig is működtek, ma is működnek kabbalista körök, ahol megismerkedhetünk ezzel az ősi tudásanyaggal, de szakavatott vezető, mester nélkül nem ajánlatos foglalkozni vele, mert a járatlan érdeklődő egykönnyen megzavarodhat, vagy tévútra kerülhet.

A kabbala két szigorúan titkos területe a világ teremtésének jobb megértésével, illetve Isten megismerésével foglalkozik. Az előbbi neve maaszé brésit (= teremtéstörténet, a Biblia első fejezetével foglalkozik, ez valójában kozmogónia), a másiké maaszé merkavá (= trónszekér-történet, Ezékiel próféta trónszekér-látomása a tárgya, valójában theophánia).
Raj Tamás

http://www.or-zse.hu/konyv141.htm
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
2007.07.12
RABBI ARYEH KAPLAN:
KÁBBÁLÁ ÉS PRÓFÉCIA
Miközben kifejezetten J'hezk'él (Ezékiel) könyvének első fejezetére utalunk ezzel az elnevezéssel, tulajdonképpen az egész kábbálá-hagyományt nevezzük Má'ászé Merkávának. A korábbi prófétai üzenetektől eltérően, J'hezk'él (Ezékiel) látomása tartalmazott egy időszerű és részletes leírását a próféta felemelkedésének, valamint azoknak a korlátoknak, amelyekkel szembe kerül, amelyek akadályozni fogják abban, hogy hallhassa az Ö-való hangját. A prófétai korszak lezárulásához érkezve, J'hezk'él (Ezékiel) látomása kellett, hogy tartalmazzon egy különleges utasítást a prófétai állapot megvalósítására, illetve az ebbe való belépésre. Ez az utasítás azonban rendkívül különleges fogalmak közé volt rejtve. A kábbálá hagyománya tehát minden igyekezet és szándék ellenére még rejtettebb maradt, mint amilyen ez után volt egészen a legutóbbi időkig.
A második Templom megépítésének idején a kábbálá hagyományának kulcsa, vagyis a titok nyitja rábízatott a legutóbbi prófétákra, illetve a zsidó nép legnagyobb bölcseire.

http://www.zsido.com/cikkek/mi_a_zsido_misztika_honnan_ered_es_hova_vezet/18/491
http://www.jcc.hu/orki/alef/rabbi1.html
Mi a zsidó misztika?
A Kabbalát más néven pnimiut há-Torá-nak, a Tóra mélyének, bensõjének hívják.

A Kabbala a Szóbeli Tan része, azonban a történelem során ezt a részt csak az arra érdemes emberek tanulhatták.

Az elõbb említettem, hogy a kabbalisták célja az, hogy misztikus ("isteni") élményt nyújtsanak, hogy az emberek érezzék Istent, erre azonban nem mindenki képes.
Oberlander Báruch rabbi

http://www.mazsike.hu/3+napos+kabbala+szeminarium+.html
Magyar Zsidóság Kuturális Egyesülete
Budapest 2007. április 13-15.-én először Budapesten
A Kabbala a judaizmus, a kereszténység és a nyugati okkult tradíciók alapjául szolgáló misztikus dimenzió. Ezoterikus tan rendszer, melyet generációkon át a lélek iskoláin keresztül adtak tovább.


[20] - http://en.wikipedia.org/wiki/Theophany
Kép
Ezekiel's Vision by Raphael

http://ebullientchristianity.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
Kép


[21] - Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(628-629. old.) Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.

Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad. Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!

Távlatok - A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/3 - 41)
A pápa "Európa szívében és hídján": Ausztiában (1998. június 19-21.)
(474-475. old) Szombaton a bécsi Hofburgban, az egykori császári rezidencián az osztrák politikai élet képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt Ausztria különleges szerepét hangsúlyozta az európai ház építésében: "Az egykori hátország mostanra hídországgá" lett, és az Európai Unióban júliustól betöltött elnöki szerepe révén reménységgel tölti el azokat az országokat, melyek éppen most tárgyalnak leendő csatlakozásukról. Kelet felzárkózását nem "Osterweiterung"-nak, azaz "keleti kibővítés"-nek nevezte, hanem helyette az "Europäisierung" vagyis "az egész kontinens európaizálása" kifejezést ajánlotta. "Európa, nyiss ajtót Krisztusnak!" - szólt az idős pápa az öreg kontinenshez.


[22] - L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra und grand roy d'effrayeur
Resusciter le grand íroi d'Angolmois,
Avant que Mars regner par bon heur.

azaz

Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában
az égből megérkezik a rettegés nagy királya.
Feltámasztja a nagy angoulemei királyt (*JHVH-kozmikus Krisztust)
még mielőtt Mars vidám uralma megkezdődne.
(Centuriák X. 72.)


[23] - https://vatopaidi.wordpress.com/2010/04/14/
Kép


[24] - http://www.dasschwarzenetz.de/allmende/zukunft/tetragramaton.htm
http://www.dasschwarzenetz.de/allmende/symbole/jahwe.gif
Tetragrammaton


[25] - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symbole_%C3%A9sot%C3%A9rique.jpg
Ábra

http://rose-croix.ifrance.com/
Ábra