Klaus L. Matefi
Az asztrológia története és alapjaiAz asztrológia mint sok egyéb más is, az ősi Mezopotámiából származik. Az itt élt őslakosság, a sumérok-akkádok már igen fejlett csillagászati ismeretekkel rendelkeztek, ami a későbbiekben is az asztromantika („csillagfejtés”) szolgálatában állt egészen az újkor végéig.
Ezeket az ismereteket a babilóniak, káldeusok vették át, fejlesztették tovább.
Az egyiptomi asztrológia is Mezopotámiából ered, amely a görögökön és a rómaiakon keresztül jutott el Európa népeihez. A görögöknél és a rómaiaknál az asztrológia (görög: αστρολογία) fogalma azonos volt az asztronómiával. Az antik asztrológia a római császárság alatt érte el virágkorát. Az asztrológia eredete egyértelműen misztikus gyökerekből táplálkozott.


Ismertebb asztrológusok:

I.Sargon (Mezopotámia i.e. 2.350)
Osthanes (káldeus asztrológus, aki i.e. 480-ban Görögországba eljuttatta az asztrológiai ismereteket)
Szamoszi Püthagorasz (i.e. 582-500; az asztrológiát Babylonban és Memphisben sajátította el)
Platón (i.e. 429-348)
Arisztotelész (i.e. 384-322)
Marcus Manilius (I. sz)
Claudius Ptolemaios (i.sz.100-178)
Julius Firmicus Maternus (IV. század első fele)
Ibn Esra (Abraham ben Meir; i.sz. 1092-1167)
Albertus Magnus (i.sz. 1200-1280)
Aquinói Szent Tamás (i.sz. 1225-1274)
Johannes Regiomontanus (Johannes Müller von Königsberg; i.sz. 1436-1476)
Paracelsus (i.sz. 1493-1541)
Nostradamus (i.sz. 1503-1566)
Franciscus Junctinus (i.sz. 1523-1580)
Tycho Brahe (i.sz. 1546-1601)
Giordano Bruno (i.sz. 1548-1600.02.17)
Galileo Galilei (i.sz. 1564-1642)
Johannes Kepler (i.sz. 1571-1630)
Jean Baptiste Morin (i.sz. 1583-1656; Richelieu bíboros asztrológusa)
Placidus de Titis (i.sz. 1603-1668)
Friedrich Schwickert (i.sz. 1857-1930)
Alan Leo (i.sz. 1860-1917)
Karl Brandler-Pracht (i.sz. 1864-1939)
Augustus Frank Glahn (i.sz. 1865-1941)
Rudolf Sebottendorf (i.sz. 1875-1945)
Johannes Vehlow (i.sz. 1890 -1958)
Baktay Ervin (i.sz. 1890-1963)
Alfred Max Grimm (i.sz.1892-1962)
Dr. Walter Koch (i.sz. 1895-1970)


Asztrológiai alapfogalmak

Zodiákus:
Állatöv 12X30°=360°, aminek a középvonala az ekliptika (a Nap látszólagos pályája, ami a Föld Egyenlítőjével -aequator- ~23°27'-es szöget zár be. Ez a Föld forgástengelyének a ferdeségéből adódik).


Az állatöv jegyei

Kos (Aries) (0° - 30°) március 21.- április 20. (31 nap)
Bika (Taurus) (30° - 60°) április 21. - május 20. (30 nap)
Iker (Gemini) (60° -90°) május 21. -június 21. (32 nap)
Rák (Cancer) (90° - 120°) június 22. - július 22. (31 nap)
Oroszlán (Leo) (120° - 150°) július 23. - augusztus 23. (32 nap)
Szűz (Virgo) (150° - 180°) augusztus 24. - szeptember 23. (31 nap)
Mérleg (Libra) (180° - 210°) szeptember 24. - október 23. (30 nap)
Skorpió (Scorpius) (210° - 240°) október 24. - november 22. (30 nap)
Nyilas (Sagittarius) (240° - 270°) november 23. - december 21. (29 nap)
Bak (Capricornus) (270° - 300°) december 22. - január 20. (30 nap)
Vízöntő (Aquarius) (300° - 330°) január 21. - február 19/20. (30/31 nap)
Halak (Pisces) (330° - 360°) február 20/21. - március 20. (28-30 nap)

Tavaszi napéjegyenlőség: a Nap az Egyenlítő felett delel. (0° Kos; deklináció: 0°)
Nyári napforduló: a Nap a Ráktérítő felett delel. (0° Rák; deklináció: +23°27')
őszi napéjegyenlőség: A Nap az Egyenlítő felett delel. (0° Mérleg; deklináció: 0°)
Téli napforduló: a Nap a Baktérítő felett delel. (0° Bak; deklináció: -23°27')


Az állatöv jegyeinek néhány tulajdonsága:

jegy elem uralkodó bolygó (domicil)
Kos kardinális (fő) tűz pozitív Mars
Bika fix (szilárd) föld negatív Vénusz
Iker változó levegő pozitív Merkúr
Rák kardinális (fő) víz negatív Hold
Oroszlán fix (szilárd) tűz pozitív Nap
Szűz változó föld negatív Merkúr
Mérleg kardinális (fő) levegő pozitív Vénusz
Skorpió fix (szilárd) víz negatív Mars/Plútó
Nyilas változó tűz pozitív Jupiter
Bak kardinális (fő) föld negatív Szaturnusz
Vízöntő fix (szilárd) levegő pozitív Szaturnusz/Uránusz
Halak változó víz negatív Jupiter/Neptunusz


A planéták pályaelhajlásai az ekliptikához képest, ill. a sziderikus keringési idejük:

Hold 5,1454° 27,3 nap
Merkúr 7° 0' 16" 87,97 nap
Vénusz 3,39471° 224,7 nap
Mars 1,85061° 686,98 nap=1,88 év
Jupiter 1,3053° 4332,58 nap=11,86 év
Szaturnusz 2,48446° 10759,22 nap=29,46 év
Uránusz 0,76986° 30688,5 nap=84,02 év
Neptunusz 1,76917° 60181,3 nap=164,77 év
Plútó 17,14175° 90465 nap=247,68 év


Deklinació (declinatio): az "égi egyenlítő" (a Föld egyenlítő körén keresztülfektetett elméleti sík és a "világgömb" metszése által alkotott képzeletbeli körív) síkjától való eltérés (elhajlás), amit fokokban adnak meg. Az északra lévő az pozitív, a délre lévő negatív előjelet kap.


A planéták egymáshoz viszonyított fényszögei

orbis (hatókör)
konjunkció (együttállás) (7°-17°)
semisextil 30° (1,5°-4°)
semiquadrát 45° (1,5°-4°)
sextil 60° (2,3°-5,7°)
quadrát 90° (3,5°- 8,5°)
trigon 120° (4,7°-11,3°)
oppozíció 180° (7°-17°)


A horoszkóp (görög: ωροσκόπος) sarkalatos pontjai:
Ascendens (Asc.): az ekliptikának az a foka, mely az esememény pillanatában a keleti látóhatáron megjelenik (felkel), azaz az ekliptika és a keleti horizont metszéspontja.

Descendens (Desc.): az Ascendenssel átellenben (180°) lévő pont, ami az esemény pillanatában a nyugati látóhatáron eltűnik (lenyugszik), azaz az ekliptika és nyugati horizont metszéspontja.

Medium Coeli (M.C. - Zenit): az esemény meridiánja (délköre), amely merőleges a látóhatárra, és az ekliptikát két pontban metszi. A horizont feletti adja az "ég csúcsát", azaz M.C.-t

Imum Coeli (I.C. - Nadir): az esemény horizontja alatti metszéspont az "ég mélypontja", ami a Medium Coeli-re átellenben (180°) helyezkedik el.


A horoszkóp az ekliptika "térképe" az égen elhelyezkedő planéták számára, amelyben az Asc.,Desc.,M.C., I.C. egyértelműen rögzíti az esemény időpillanatában fennálló "égi" helyzetét. A horoszkóp geocentrikus, tehát a horoszkópábra közepén képzeletben a Föld helyezkedik el, mivel az asztrológia a kozmosznak a Földre és a személyre gyakorolt feltételezett hatásait vizsgálja. A horoszkóp tartalmazza a fontosabb állócsillagok helyzetét is.


A mundánházakon (Kos, Bika, stb.) kívül az asztrológiai gyakorlat alkalmaz horizontházakat is, melyek felépítése, elhelyezkedése a horoszkópban különböző teóriák függvénye. A házak számozása az óramutató járásával ellenkező irányban növekednek. Manapság leginkább a Placidus-féle házrendszer használatos.


Horizont-házrendszerek néhány példája:

1, azonos nagyságú házak - "aequaler Manier" (12x30°)
a, Asc. az I. ház csúcsa, azaz a kezdőpontja
b, Asc. az I. ház közepe, tehát a 15. foka
c, Asc. az I. ház belsejében a teóriától függően

2,egyenlőtlen nagyságú házak - "inäequale Manier"
a, Asc. az I. ház csúcsa, azaz a kezdőpontja (az I.C a IV. ház, Desc. a VII. ház, az M.C. a X. ház csúcsa)
b, Asc. az I. ház közepe (az I.C a IV. ház, Desc. a VII. ház, az M.C. a X. ház közepe)
c, Asc. az I. ház belsejében a teóriától függően (az I.C a IV. ház, Desc. a VII. ház, az M.C. a X. ház belsejében)


A horizont-házak jelentése:
1.ház: Horoscopus, Ortus - egyéniség (értelmi-szellemi-fizikai), egészség,
2.ház: Porta inferna, Anaphora - alsó kapu, jövedelem (nyereség ill. vesztesség)
3.ház: Dea - az istennő - testvér, közeli rokonság és az ezekhez való viszonyulás
4.ház: Hypocheum - otthon, apa, földdel kapcsolatos dolgok, az élet utolsó szakaszának anyagi állapota,
5.ház: Agathitychi, Bona fortuna - a jó szerencse, gyermek, vágyak megvalósulása (szerelem, nemi élet, sport, spekuláció, szerencsejáték, stb.)
6.ház: Kakitychi, Mala fortuna - a szerencsétlenség, betegség, kötelezettségek,szolgálat,
7.ház: Dysis, Occasus - házasság, házastárs, élet, ellenség, per,
8.ház: Porta superna - felső kapu, a halál oka (körülménye), halálos betegség, veszélyek, örökség, okkult hajlam, rejtett erők,
9.ház: Deus - Isten, hit, vallási - morális - intellektuális törekvések, nagyobb utazások,
10.ház: Mesurania - társadalmi pozíció, tisztesség, hírnév, foglalkozás, anya, tanulmányok,
11.ház: Agathodaemon, Endaemon, Bonus daemon - a jó démon, barátok, siker, szerencse, nyereség,
12.ház: Kakodaemon, Malus daemon - a gonosz démon, ellenség, szerencsétlenség, szenvedés, elszigeteltség, lemondás


Asztrológiában használatos fogalmak:

- hyleg (hylech - "az életadó"): Az egészségügyi viszonyokat befolyásolja, és a halál időpontjának kiszámításához szükséges. Az egyén élettartama a hyleg függvénye. Nappali születés esetén ha a Nap, ill. éjjeli születésnél ha a Hold az 1., 7, 9, 10, 11 horizont-házakban tartózkodik, akkor Nap vagy a Hold számít hylegnek. Ha viszont a nem említett házakban tartózkodik a Nap nappali születésnél, vagy éjjeli születésnél a Hold, akkor nappali születésnél lehet a Hold és fordított helyzetben éjjeli születésnél lehet a Nap is hyleg. Minden más esetben az Asc., vagy a "szerencsepont" veszi át a hyleg szerepét.
Egyes elképzelések szerinti ha a Nap és a Hold is az I. házban tartózkodik, akkor a Hold lesz a hyleg.

- anaréta: az az égitest, amelyik a legnagyobb veszélyt jelent a jellegénél és helyzeténél fogva (8. ház!) a hylegre a radix-horoszkópban - "életet támadó". A halál valószínűsíthető idejének megállapítása céljából az anarétának a hyleghez való távolságát időbe átváltják a planéták sebességének a függvényében.

- apheta (alpheta): az az égitest, amely a legjobb hatást fejt ki a hylegre - "életfenntartó", "az élet kapuja".

- dominus geniturale (születési uralkodó): régebbi szokások szerint az az égitest, amelyik annak a mundánháznak az uralkodója, melyben az Asc. található. (pl.: Asc. a Bikában, így a "születési uralkodó" a Vénusz) Más elképzelések szerint a Nap és a Hold nem lehet "születési uralkodó". Ezért a Nap vagy a Hold helyett annak a jegynek az uralkodóját veszik "születési uralkodóként", amelyben a Nap, ill. a Hold tartózkodik. (pl.: Asc. az Oroszlánban, Nap az Ikerben. Ebben az esetben az Iker uralkodója, a Merkúr lesz a "születési uralkodó")

- direkció: egy asztrológiai módszer az eseményhoroszkópban (radix) elhelyezkedő égitestek továbbvezetésére egy megfelelő "kulcs" ("direkciókulcs") alkalmazása mellett (pl.: 1 nap=1 év) Kétféle direkció használatos:

a, primer direkció (pl.: 1°=1 év )

b, szekunder direkció (1 nap=1 év); az égitestek valódi mozgását figyelembevéve

- tranzit: az aktuális elhelyezkedése az égitesteknek a radixhoroszkópban elfoglalt helyeikhez képest. (pl.: "haláltranzitnak" nevezik azt, amikor a Mars, Szaturnusz ill. Uránusz planéták a Napot, Holdat vagy a hyleget "támadják")

- diszpozitor: az az uralkodó égitest, amelynek a jegyében a kérdéses égitest tartózkodik

- méltóság: egy bizonyos égitest a saját jegyében "otthon", ill. egyes jegyekben "erőben" van, tehát erőteljes a hatása. Ugyanez az égitest viszont más jegyben már hátrányos helyzetbe kerül, ill. "rangvesztett" lesz.

- világidő: a Greenwich (Anglia) városán keresztülhaladó 0° hosszúsági körhöz tartozó középidő (Greenwich Mean Time=GMT=greenwichi középidő=UT).

- zónaidő: A Föld felszíne 24x15°-os szélességi zónára van beosztva, melynek a kezdő 0°-a Greenwichen halad keresztül. Ettől nyugatra és keletre -7,5° ill. +7,5°-ig terjed az első zóna. A zónák keletre haladva pozitív előjelűek,ellenkező irányba pedig negatív. Keletre haladva minden zónában egy órával növekszik a zónaidő az előzőhöz képest.

- helyi idő: a napórák minden esetben a helyi időt mutatják, a választott helyen a Nap delelésekor van pont 12 óra! Tehát a helyi idő a tényleges napállást veszi figyelembe a választott területről nézve, nem pedig a zónaidőt.

- holdcsomópont (évente 19°20'-et halad keletről nyugatra): ahol a Hold pályája keresztezi a Nap pályáját, az ekliptikát. Nap ill. holdfogyatkozás csak akkor realizálódik, ha a Nap-Hold konjunkció (együttállás), ill. az oppozíció (szembenállás ~180°) a holdcsomópont közelében tartózkodik (~15°-os hatósugáron belül).

- dekád: egy állatövi jegy harmadrésze (3x10°)

- stellium: planéta halmozódás egy helyen

- száműzetés (exil): az égitest bizonyos jegyben "erővesztésre van ítélve" - a Nap a Vízöntőben, a Hold a Bakban, a Merkúr a Nyilasban, Halakban, a Vénusz a Kosban és a Skorpióban, a Mars a Bikában és a Mérlegben, a Jupiter az Ikerben és a Szűzben, a Szaturnusz a Rákban és az Oroszlánban.

- belső, külső bolygó: Merkúr és a Vénusz belső, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plutó pedig külső bolygó


Néhány érzékeny pont a horoszkópban:

1, minden horizontház közepe (5° orbis)
2, a Desc., a Nadir, a 4., 7., 8., 12. házak közepe, mint esetleges "halálpontok"
3, Halál, vagy halálos betegség ("+" = Asc.+ Mars -Szaturnusz)(Wodan: Uranusbücher 5., 292.old.; Pfaff Johann W.: Astrologie 1812, 158.old.)
4, "szerencsepont" - (Asc.+ Hold - Nap nappali születésnél; Asc.+ Nap - Hold éjjeli születés esetén)
5, házasság - (Asc.+Vénusz - Nap nappali születésnél; Asc.+ Vénusz - Hold éjjeli születés esetén)
6, foglalkozás - (M.C.+ Nap - Hold nappali születésnél; M.C.+ Hold - Nap éjjeli születés esetén)
7, örökség - (Asc.+ Szaturnusz - Hold nappali születésnél; Asc.+ Hold - Szaturnusz éjjeli születés esetén)
8, anya - (Asc.+ Vénusz - Hold nappali születésnél; Asc.+ Hold - Vénusz éjjeli születés esetén)
9, apa - (Asc.+ Nap -Szaturnusz nappali születésnél; Asc.+ Szaturnusz - Nap éjjeli születés esetén)
10, "életpont" - (Asc.+ Jupiter - Szaturnusz nappali születésnél; Asc.+ Szaturnusz - Jupiter éjjeli születés esetén)
11, vagyon - (Asc.+ a 2. ház jegyének az ura)


A kész horoszkóp alkotóelemeinek a részletes analízisét egy összehangolás (szintézis) követi. A szintézis végeredménye asztrológusfüggő, tehát a gyakorlatban szinte kizárt két azonos horoszkópkifejtés különböző asztrológusok által.

Két példahoroszkóp:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10. 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°VízöntőImmánuel születése:
1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)